ONZE WERKWIJZE

Na uw aanmelding komen wij bij u langs voor een intakegesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u na dit gesprek besluit om met ons samen te werken, begeleiden wij u met de aanvraag beschermingsbewind en gaan met u mee naar de rechtbank.

Afhankelijk van uw situatie regelen wij het volgende voor u:

   • Het openen van een beheer- en leefgeldrekening.
   • Inventariseren van de schuldenproblematiek
   • Aanschrijven van instanties en schuldeisers
   • Opstellen van een budgetplan
   • Betalen van de vaste lasten
   • Betalen van leefgeld en indien mogelijk opbouwen van spaargeld
   • Onderzoeken van uw mogelijkheden tot kwijtscheldingen
   • Stabiliseren van uw financiële situatie
   • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
   • Aanvragen / aanpassen van toeslagen
   • Aanpak en bescherming bij complexe schuldproblematiek
   • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording aan de rechtbank
   • Indien noodzakelijk vragen wij een traject schuldhulpverlening voor u aan.

Onze doelstelling

De Rots bewindvoering streeft ernaar om in een zo’n kort mogelijke periode de volgende zaken voor u op orde te brengen:

    • Inkomen
    • Toeslagen
    • Verzekeringen
    • Belastingzaken
    • Huishoudgeld
    • Sparen

Ons werkgebied

De Rots Beschermingsbewind en budgetbeheer is gevestigd in Rotterdam en Ede.

Ons werkgebied bestaat uit de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.